Tác giả
Đang Cập Nhật
 • Lien Minh Chi Than - Sac Thanh

  Liên Minh Chi Thần

  Sắc Thánh

  Môt thanh niên cày Liên Minh thuê xuyên vào thế giới của chính tựa game đó. Hãy xem hành trình đi đến bá chủ của hắn trong thế giới trò chơi này.

  Truyện là ý tưởng khi tác giả lên bạc 5 trong game, sẽ cố gắng viết nhân vật và skill giống trong game, nếu quên thì sẽ sáng tạo skill phù hợp với đặc điểm nhân vật, mong mọi người bỏ qua cục sạn này.

  Thống báo truyện này sẽ nhiều gái cho nên những ai không thích thể loại này thì đừng đọc.

  Ta viết bằng điện thoại cho nên sẽ có những chỗ sai chính tả mong mn bỏ qua cho......

 • Long Hoang - Sac Thanh

  Long Hoàng

  Sắc Thánh

  Mang theo vô thượng bảo vật "Cửu Long Đồ" xuyên qua dị giới, hắn đã trở thành kẻ bá chủ.

  Động người của ta, giết.

  Động nữ nhân của ta, giết.

  Động môn phái của ta, giết.

  Tranh giành mỹ nhân với ta, giết.

  Cảnh giới cũng được chia rõ ràng:Võ đồ,Võ Sư,Đại Võ Sư,Võ Linh,Võ Vương,Võ Hoàng,Võ Tôn,Võ Thánh,Võ Đế.Mỗi cảnh giới lại chia ra cửu phẩm.

1