Tác giả
Đang Cập Nhật
  • Phong Luu Thanh Vuong - Sac Yy

    Phong Lưu Thánh Vương

    Sắc yy

    Thể loại: sắc hiệp,tiên hiệp, xuyên không....

    Chỉ là một câu chuyện nói về hành trình liệp diễm của một thanh niên tại dị giới. Yêu tinh mị cốt, thục phụ phu nhân, băng sương tuyết nữ,... hãy xem ta thu phục các ngươi như thế nào. Đây là công pháp ma đạo cho nên hãy cân nhắc trước khi đọc

1