Tác giả
Đang Cập Nhật
 • Nghich Thien He Thong - Thai Co Huyen Long

  Nghịch Thiên Hệ Thống

  Thái Cổ Huyền Long

  Thể loại: sắc hiệp, tiên hiệp,dị giới, hệ thống, xuyên không... 

  Thiên thì đã làm sao,trong tay ta đã có hệ thống cho nên ta có thể nghịch thiên mà đi

  Ta muốn làm gì thì làm liệu ai có thể cản ta 

  Rồi một ngày ta sẽ nắm cả vũ trụ này trong tay.

  Mấy tên mà chọc ta thì tự biết số phận của minh đi

  Truyện đầu tay xin nhận mọi gạch đá!!

1