Tác giả
Đang Cập Nhật
 • Mat Tham Phong Van - Than Long

  Mật Thám Phong Vân

  Thần Long

  Truyện sáng tác bởi tác giả Việt Nam
  Chỉ định: PG-13 (khuyến cáo cảnh nóng)

  Hài tung bàn thờ, ảo tung chảo, không yy não tàn tinh thần Đại Hán, sắc lang sắc nữ đều được hoan nghênh. 

  Với sự tham gia của : 
  - Phòng gym số 108 đường Lương Sơn Bạc 
  - Đoàn làm phim Bao Thanh Thiên, Thiên Long Bát Bộ, Anh Hùng Xạ Điêu, ... 
  - Các team game Thần Cung, Ma Môn, Tiêu Dao Cốc, Thiên Địa Hội, ... 
  - Cố vấn kỹ thuật game Cửu Âm Chân Kinh, Võ Lâm Truyền Kỳ, ... 
  - Khách mời VIP Cristiano Ronaldo.
  - Cùng nhiều cơ quan đoàn thể khác.


1