Tác giả
Đang Cập Nhật
 • Tieu Sinh Khong Ban Tam - Thanh Vu Lam Dinh

  Tiểu Sinh Không Bán Tâm

  Thanh Vũ Lâm Đinh

  Tên truyện: Tiểu sinh bất phiến tâm - 小生不贩心
  Thể loại: Đam mỹ, cường cường, tiên hiệp, tu chân, xuyên thư, sảng văn
  Độ dài: 17 chương
  Nhân vật chính: Du Ôn (công) x An Diệc (thụ)
  Vai phụ: Dịch Lẫm, Phong Hạo, Đới Tuyền, Thượng Quan Kiếp, Tu Lương Triết
  Edit: Mộ Tâm

  Bộ truyện 《 Thiên Chi Thượng 》 và 《 Hiệu cầm đồ Quỷ Vương 》 có thể được ví von như  chim bay giữa rừng văn không cp, mà trong đó nhân vật chính lần lượt là An Diệc và Du Ôn, thì bây giờ tác giả lại cho hai nhân vật chính trong hai quyển truyện đó xuyên vào gặp nhau trong câu chuyện này,  ở trong thế giới đồng nhân OOC đại loạn hầm ra cp.

  Cuối cùng, nhân vật chính có thể thoát khỏi thiết lập đồng nhân, đồng thời phát hiện chân tướng thế giới không? Là trở lại nguyên tác hay là trực tiếp đi tới thế giới hiện thực? Tóm lại, đây chính là một bộ văn xuyên thư đặc biệt cường cường liên thủ, lưu lạc chân trời nhìn trộm "thiên cơ" (xuyên đồng nhân, nhân vật chính không biết hướng đi kịch bản).

  Cp:

  Du Ôn --- Lợi ích trên hết, gọi là thư sinh thật là nữ giới làm thương nghiệp.

  An Diệc --- Truy cầu sức mạnh, trông xa tam vô gần nhìn thiên nhiên.

  [Tiểu kịch trường]

  Du Ôn: Bầu trời chỗ ta màu đỏ, mặt trăng cũng là màu đỏ.

  An Diệc: Ta biết.

  Du Ôn: Ta rất yếu, chỉ có ở cạnh ngươi tính mạng mới được bảo đảm.

  An Diệc: Ta không tin.

1