Tác giả
Đang Cập Nhật
 • Nhat Chi Hoang Duong Mong - Thien Ha

  Nhất Chỉ Hoang Đường Mộng

  Thiên Hà

  Edit: Summerbreeze

  Thể loại: Cung đình, thế thân, ngược tâm, HE.

  Có một sự ngây thơ mà người ta hay nói là lỗi đời.

  Có một tính cách quật cường khiến cho ta đau lòng đến nổi không còn khóc được.

  Có lẽ quá khứ không thể dễ dàng buông tay như vậy,nhưng có lẽ một ngày nào đó, khi thời gian hòa tan tất cả  yêu hận.

  Y có thể thản nhiên cười,đề bút,viết xuống một giấc mộng cũ hoang đường.

1