Tác giả
Đang Cập Nhật
 • Ta Co Mot Vien Xuc Xac Van Menh Ma Thuat Nga Huu Nhat Mai Menh Van Ma Dau - Thuy Chu Tien Nhan Cau

  Ta Có Một Viên Xúc Xắc Vận Mệnh Ma Thuật (Ngã Hữu Nhất Mai Mệnh Vận Ma Đầu) - 困在日食的那一天

  Thủy Chử Tiên Nhân Cầu

  Đây là siêu tự nhiên cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại thời đại.

  43 năm trước, một hòn đảo Alcatraz đã ra đời ở rìa nền văn minh nhân loại.

  Con quỷ có mật danh [Vua], đã đem một tiểu quốc với dân số hơn ngàn vạn , chế tác thành một cái siêu phàm trò chơi.

  Chỉ có giết chết ác ma, mới có thể thông quan trò chơi, cũng kết thúc hết thảy.

  May mắn hoặc là bất hạnh, Trần Kỳ trở thành cái này ác ma trò chơi người chơi.

  Cũng may hắn có được một viên thần kỳ xúc xắc, chỉ cần ném mạnh mà ra, liền có thể không ràng buộc thực hiện ba cái nguyện vọng.

  Mà Trần Kỳ nguyện vọng thứ nhất là: "······ "


  ***
  Convert để tự đọc nên lịch ra có thể không thường xuyên, nhưng chất lượng mọi người có thể yên tâm.

1