Tác giả
Đang Cập Nhật
 • Ho Ca Phieu Huong Ky - Tieu Ho Ca
 • Tu Kho Luyen Bat Dau - Tieu Ho Ca

  Từ khổ luyện bắt đầu

  Tiểu Hồ Ca

  Thạch xem một giấc ngủ dậy, phát hiện chính mình bên người mỗi người đều là chết quá người.

  Hồ nước lớn lên giống người đầu trì tảo, ruộng lúa sẽ ăn thịt người người bù nhìn, giống như nhân cách phân liệt thôn chính, xướng ca dao khủng bố tượng đất……

  Thạch xem tỏ vẻ trong lòng hảo hoảng.

  Cũng may còn có bàn tay vàng.

  "Cổ ma, tăng lên Thiết Bố Sam đến viên mãn!"

  "Cổ ma, tăng lên đồng giáp công đến viên mãn!"

  ……

  Thạch quan khán đang ở chính mình trên người cào ngứa quái dị, một cái tát đem nó chụp vào trong đất.

  Tại đây khắp nơi ăn thịt người quái dị thế giới, hắn phát hiện chỉ có thiết quyền mới là chân lý!

  Duy nhất đáng tiếc chính là……

  Hệ thống, ta lại rớt đã phát →_→

1