Tác giả
Đang Cập Nhật
 • Sac Duc Chi Da - Tieu Nhuc Bao

  Sắc Dục Chi Dạ

  Tiểu Nhục Bao

  Editor: Vô Ngã
  Số chương: 9 chương
  Tiến độ: 3 ngày 1 chương

  Một câu chuyện đều được miêu tả toàn là thịt, thật sự là cao H. Bởi vì hằng đêm nữ chính trong chuyện đều mộng xuân không chỉ vậy mà còn giải tỏa bằng nhiều tư thế, hàng đêm cao trào thay nhau nổi lên, dâm thủy giàn giụa, có mãnh nam, còn có NP...

  Điềm văn, có SM cường độ thấp, sử dụng các loại đạo cụ tình thú.

1