Tác giả
Đang Cập Nhật
 • Dai La Thien Ton 2 Vinh Hang Chi Mong - Tieu Thien Tu

  Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

  Tiêu Thiên Tứ

  Nếu như ngươi nghĩ rằng ngươi là bằng hữu của hắn thì sẽ không bị hắn lợi dụng. Hắn chỉ là một kẻ giả dối không hơn không kém. Hắn lừa bằng hữu, hắn lừa người thân, lừa thiên hạ...và ngay cả bản thân hắn cũng bị chính hắn lừa.

  ---

  Hệ thống tu luyện Tiên tộc:

  Linh Hậu (Phàm Tiên, Kết Phù, Địa Tiên)
  Linh Tiên
  Thiên Tiên 
  Cửu Thiên Huyền Tiên 
  La Thiên Thượng Tiên 
  Đại La Kim Tiên 
  Tiên Vương 
  Tiên Quân 
  Tiên Đế 
  Nhân Tôn 
  Địa Tôn 
  Thiên Tôn.

1