Tác giả
Đang Cập Nhật
 • Bach Bao Tong Quan - Tieu Thu

  Bạch Bào Tổng Quản

  Tiêu Thư

  Thể loại: Võ hiệp, huyễn tưởng

  Chuyển thế hồi sinh đến thế giới lấy võ làm chủ đạo, hắn mang theo thần thông của Phật gia, từ một kẻ tạp dịch trong phủ quốc công trở thành tổng quản của vương phủ.

  Từ một kẻ bình thường trở thành võ học tông sư đứng đầu một nước.

  Từ một kẻ không có gì trong tay bỗng nhiên nắm quyền thế, mỹ nữ vây quanh, tận hưởng những điều tuyệt diệu của thế giới.

1