Tác giả
Đang Cập Nhật
 • Nam Chu Mau Nam Xuong - To Tam

  Nam Chủ Mau Nằm Xuống

  Tô Tam

  Hán Việt: Khoái xuyên chi nam chủ khoái thảng hạ
  Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, H, Thú nhân, Song khiết, Xuyên nhanh, Hào môn thế gia, Nữ phụ, Giới giải trí, Vườn trường, Thanh mai trúc mã, Tiền hôn hậu ái, Cung đình hầu tước, Khế ước tình nhân, Dưỡng thành, Đô thị tình duyên, Pháo hôi, Linh dị thần quái, Cường thủ hào đoạt, Nghịch tập, 1v1
  Edit: DinhDiepKyVan

  Ngoài ý muốn Sở Ca lại chết đi, mới biết được chính mình bất quá chỉ là một quyển sách pháo hôi nho nhỏ, oán niệm quá sâu nên ngoài ý muốn bị một cái hệ thống kế hoạch cứu vớt trói định, chính là, ha hả, nói là kế hoạch cứu vớt ở đâu!! Hệ thống đại gia ngươi, còn cho lão tử tiết tháo!! Nói ngắn gọn, đây là chuyện xưa của một thiên kim đại tiểu thư bị hệ thống thông đồng tiết tháo vỡ đầy đất! Mỗi câu chuyện xưa đều là 1v1, bản nhân có thói ở sạch, tuyệt đối sẽ không có NP, nhưng cũng không thể cam đoan được mỗi nam chủ nào cũng đều sạch ~

  P/S: Thế giới thứ nhất nam chủ có con cùng người khác, không thích chớ vô.

  ***

  Sở Ca xuyên nhanh chi lữ ~

  Bổn văn trọng cốt truyện, mặc dù có H, nhưng cốt truyện càng quan trọng hơn.

  Mặt khác bổn văn tuy rằng 1V1, nhưng bởi vì mỗi thế giới có thân phận bất đồng, cho nên không phải là mỗi chuyện xưa nào nam chủ cũng đều sạch, nhưng nữ chủ tuyệt đối sạch ~, cho nên ai có thói ở sạch thì thân thân có thể đi đường vòng~~

1