Tác giả
 • Cau Tai Tien Gioi Thanh Dai Lao - Tram Nhap Thai Binh Duong

  Cẩu Tại Tiên Giới Thành Đại Lão - 苟在仙界成大佬

  Trầm Nhập Thái Bình Dương

  Uông Trần ngoài ý muốn xuyên qua đến tu tiên thế giới.

  Trở thành Đông Thương châu Vân Dương phái ngoại môn một cái luyện khí tiểu tu.

  Tông phái bên trong, cấp bậc sâm nghiêm lục đục với nhau;

  Sơn môn bên ngoài, yêu ma hoành hành tà sùng đầy đất!

  Thực lực nhỏ yếu Uông Trần quyết định muốn cẩu đến Thiên Hoang Địa Lão.

  Nhưng mà cẩu lấy cẩu lấy. . .

  Hắn phát hiện mình vậy mà thành rồi đại lão!

  P/s: Quăng phiếu truyện hoặc donate converter bằng MOMO, Zalopay: 0359590437, Vietinbank 109005445435, Techcombank 19036215068019 Hoàng Công Vũ

1