Tác giả
Đang Cập Nhật
 • Ke Thay The - Tu Van Boi

  Kẻ Thay Thế

  Tư Vân Bồi

  Tác giả: Tư Vân Bồi

  Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thế thân, thị giác nữ chủ, vả mặt.

  Dịch bởi: Ngọc Linh

  Beta: Mây

  Văn án:

  Trước khi cầu hôn tôi, anh ta gửi cho tình đầu một tin nhắn: Nếu như không cưới được người mình yêu, cưới ai cũng chẳng là cưới?

  Thế nhưng phụ nữ chúng ta không phải hạng chó mèo gì cũng có thể gả.

  Mong mọi người hiểu cho.

1