Tác giả
Đang Cập Nhật
 • He Thong Mau Xuyen Ke Cong Luoc Nam Than Phan Dien - Van Tam Tam

  Hệ Thống Mau Xuyên: Kế Công Lược Nam Thần Phản Diện

  Vân Tam Tam

  Editor: Tiểu Tín
  Thể loại: xuyên không, hệ thống, 1 VS 1, sủng

  Vân Khuynh đang trông giai đoạn chờ xuống 18 tầng địa ngục chỉ vì đã giết chết tra nam cùng tiện nữ. Nhưng không ngờ lại trái ngược hoàn toàn, đang chờ đợi cô là một hệ thống nghịch tập cưỡng chế trói buộc, từ đó đã mở ra con đường nhiệm vụ hố cha.

  Vân Khuynh: "Nghịch tập tiểu tam hủy tam quan?"

  Tam quan: thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan (triết học)

  Hệ thống: "Không! Quan trọng nhất là, đoạt lại tiền nhiệm cướp vận may!"

  Vân Khuynh bày tỏ, tra nam, sang một bên.

  Hệ thống: "Ký chủ phản kháng nhiệm vụ, giá trị vận may -100000!"

  Vân Khuynh: "Không phải yêu đương công lược sao, nhất định phải tiền nhiệm tra nam?"

  Boss phản diện nào đó khẽ cười: "Em xem, tôi như thế nào?"

  Hệ thống: "Đợi đã! Nhiệm vụ này cách thức mở ra không đúng!"

1