Tác giả
Đang Cập Nhật
 • Phong Bui Phieu Luu Ky - Veulongdevuong

  Phong Bụi Phiêu Lưu Ký

  veulongdevuong

  Thể loại: Huyền huyễn, sắc hiệp, xuyên không, dị giới, khoa huyễn

  Hắn là một người sống trong thế giới hiện đại.

  Vì một sự cố đã khiến hắn xuyên không nhâp vào thân xác một thiếu niên 15 tuổi tên là Vô Thanh Phong sinh sống ở một nơi được gọi là  <>.

  Hệ thống cấp bậc

  Hạ đắng gồm có  cấp: F, D, C 

  Trung đẳng gồm cấp: B , A, S

  Thượng đẳng gồm cấp: SS, SSS

  Cấp bậc vũ khí

  bảo khí => bảo cụ => thánh khí => thần binh => thần khí

1