Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Tắc kè hoa và chủ nhân của nó

Tắc kè hoa vững tin rằng, mình vốn là người. Đúng thế, hắn vốn chính là nhân loại, vì duyên cớ nào đó mới trở thành tắc kè hoa.

Danh sách chương
Chuyển nhanh đến trang
1
1