Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Thái Cực Đồ

Thái Cực Đồ, trong âm có dương, trong dương có âm, mà âm dương chính là lưỡng nghi, lưỡng nghí sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái lại sinh vạn vật. Có thể nói, thấu hiểu được Thái Cực Đồ thì có thể nắm trong tay cả trời đất.

Danh sách chương
Chuyển nhanh đến trang
1
1
Giả Cổ Long Tác phẩm: 2