Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Thần Hôn

Văn án:

Nếu Tín Quốc công chúa quyền khuynh thiên hạ mà nhận hối lộ thì chỉ nhận hai loại. Một là mỹ nữ, nhất định phải giống Trịnh Mật. Hai là vật cũ, nhất định phải là thứ Trịnh Mật đã từng dùng qua.

Loại đầu tiên, nàng nuôi trong phủ để ngắm.

Loại thứ hai, nàng vứt vào hồ, vứt cho hả giận.

Bỗng đến một ngày, nàng phát hiện Trịnh Mật vốn mất tích năm năm đã quay về từ lâu.

Thể loại: Bách hợp, Cung đình hầu tước, Trùng sinh, Ngọt sủng, Gương vỡ lại lành,...

Dùng một câu để tóm tắt: Sớm chiều lộng thanh mai

Nhân vật chính: Minh Tô x Trịnh Mật (Công chúa ngạo kiều x Hoàng hậu giả ngơ)

Nhược Hoa Từ Thụ Tác phẩm: 2