Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Thanh Long Giáo Chủ

Lại là một tràng tranh chấp kim tiền, địa vị, quyền lực đấy sắt và máu của giang hồ.

Danh sách chương
Chuyển nhanh đến trang
1
1
Nhất Giang Tác phẩm: 2