Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Thanh Ti Yêu Nhiêu

Ngày mười chín tháng hai năm Bảo Tĩnh thứ bảy. Trần Anh Hồng hai mươi tuổi, pháp danh là Như Hằng. Cuối cùng y cũng đợi được ngày này, có thể tham gia kỳ thi kinh văn của quan phủ, lấy được độ điệp, chính thức thụ giới...

Sở Tích Đao Tác phẩm: 2