Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Thiên Nhai Hiệp Lữ

Vừa gặp đã thân, kết thành hiệp lữ, bôn tẩu giang hồ.

Ngọa Long Sinh Tác phẩm: 2