Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Tôi Là Linh Đương

Editor: Miel
Rating: 21+
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H, NP, 21+

Nội dung truyện chương nào cũng có thịt, cũng chỉ miêu tả thịt, cốt truyện hơi cẩu huyết, có những từ ngữ thô tục, những cảnh nóng 21+....

Linh Đang Ưu Tác phẩm: 2