Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Trứng Gà Đường Đỏ

Văn án:

Câu chuyện về một Beta

Thụ thuộc tính hỗn tạp, công không có thuộc tính

Tây Tây Đặc Tác phẩm: 2