Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : [Tứ Đại Danh Bộ] Toái Mộng Đao

Thục Trung Đường Môn, bình thường trong các tác phẩm khác đề cập đến chỉ là một gia phái nhỏ bé, qua ngòi bút Ôn Thụy An lại trở thành một thế lực khuynh đảo giang hồ...

Ôn Thụy An Tác phẩm: 2