Giới thiệu truyện

Nội Dung Truyện : Tục Huyết Hải Thâm Thù

Đây là bộ tiếp theo của bộ Huyết Hải Thâm Thù (Huyết Hải Thâm Cừu).

Nam Kim Thạch Tác phẩm: 2